imię i nazwisko

e-mail

treść zapytania

RODO – lepsza ochrona Twoich danych

 

Witamy w Kompleksie Sztygarka, którego właścicielem jest Map System Sp. z o.o. (Aleja Bolesława Krzywoustego 6/7, 40-870 Katowice, tel. +48 32 2495992, email: recepcja@sztygarka.pl).

Państwa dane podawane w związku z wynajmem pokoju, są przetwarzane w celu Państwa identyfikacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy na wynajem pokoju, której stroną są Państwo lub do podjęcia działań, które są niezbędne przed jej zawarciem).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wynajmu pokoju.

Państwa dane, są również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę lub przez stronę trzecią) – monitoring wizyjny.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

W razie pytań i/lub wątpliwości, mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@map-system.pl

Państwa dane, są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom recepcji, pracownikom ochrony, właścicielom obiektu, w szczególności obsłudze czy osobom odpowiedzialnym za rozliczenie płatności za pobyt oraz w przypadku takiej konieczności odpowiednim służbom Państwowym.

Państwa dane będą przechowywane do 5 lat od zakończenia usługi, a w przypadku monitoringu do 3 miesięcy.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.

Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraj z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej oraz, że Państwa dane nie będą służyć do zautomatyzowanym decyzji (operacje wpływające na Państwa Prawa i Wolności, które są wynikiem operacji w 100% zautomatyzowanej bez udziału człowieka) w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

NEWSLETTER

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

 

Usługa newsletter należy do Map System Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-870, (zwana dalej jako Spółka) Aleja Bolesława Krzywoustego 6/7. Dane z niniejszego newslettera są przetwarzane w celach promocyjnych i informacyjnych Spółki.

Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, daty urodzenia, imienia i nazwiska jest dobrowolne, a ich niepodanie (adresu poczty elektronicznej) będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z nasza Spółką. Spółka będzie przetwarzał wskazane dane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a (zgoda) RODO*.

W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym zespołem ds. ochrony danych/Inspektorem Ochrony Danych: iod@map-system.pl

Dane z newsletteru są ujawniane jedynie upoważnionym  pracownikom Spółki z działu do którego kierowane jest zapytanie oraz pracowników działu marketingu i IT

Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat lub do momentu cofnięcia Państwa zgody.

Mają Państwo prawo do żądania od  Spółki dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich do przenoszenia. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.