imię i nazwisko

e-mail

treść zapytania

Sztyg.art

Stowarzyszenie SZTYG.art wpisano do rejestru stowarzyszeń 30.12.2005 roku. Stowarzyszenie SZTYG.art zajmuje się inicjowaniem, wspieraniem i prowadzeniem działalności mającej na celu rozwój i sprawne funkcjonowanie interdyscyplinarnego ośrodka sztuki i edukacji w Chorzowie w tym Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. Postawione przed sobą cele osiąga poprzez działania twórcze i promocyjne w obszarze i na pograniczu różnych dziedzin sztuki (teatr, film, muzyka, literatura, sztuki plastyczne). Dzięki owocnym staraniom osób i instytucji szczególnie angażujących się i doceniających rolę zabytków techniki we współczesnym krajobrazie miast, Stowarzyszenie SZTYG.art zostało opiekunem wieży wyciągowej szybu Prezydent, która została wpisana na Szlak Zabytków Techniki w grudniu 2010r. W ramach przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych SZTYG.art jest organizatorem licznych spektakli teatralnych, koncertów, oraz innych imprez cyklicznych.