imię i nazwisko

e-mail

treść zapytania

Arpa&Alto w Grubie Bluesa

25 lutego, godz. 19:00
Agata Angelika Rzoska – harfistka, laureatka licznych konkursów muzycznych
tak o wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Zdobyła m.in. 1. miejsce na
II Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Muzyki Harfowej pamięci Wiktorii Poltariewej
(Lwów, Ukraina), 1. Miejsce na XV Rybnickim Festiwalu Młodych Talentów im. Ireneusza
(Rybnik, Polska), czy wyróżnienie na I International Harp Competition in Porto (Porto,
Portugalia).
Występuje m.in. z Polską Orkiestrą Lekarzy oraz orkiestrą „Operacja muzyka”, koncertując
pod batutą Rubena Silvy, Piotra Pałki, czy Daniela Iwanowskiego.
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach w klasie harfy prof. Helgi Storck, a swój warsztat harfowy stale doskonali pod
okiem takich wirtuozów harfy jak: Helga Storck, Florence Sitruk, Ieuan Jones, Imogen Barford,
Emanuela Degli Esposti, Alina Bzezhinska.
Stypendystka Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich
oraz Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
Borys Urbanowicz – altowiolista, laureat konkursów muzycznych w tym,
Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Smyczkowych im. Bohdana Warchala „Talents
for Europe” na Słowacji, „Città di Palmanova”, „Musica Insieme” we Włoszech,
Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków
w Rybniku w Polsce.
Koncertuje z dyrygentami światowego formatu, takimi jak: Lawrence Foster, Charles Dutoit,
Leonard Slatkin, José Maria Florêncio, Jerzy Maksymiuk, Ryan Bancroft i Alexander Liebreich
oraz z solistami tej miary, co Pinchas Zukerman, Marco Blaauw, Rudolf Buchbinder, Janusz
Olejniczak, Mihaela Costea, Gianluca Littera i Adrien La Marca.
Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie
altówki prof. Elżbiety Mrożek-Loski, a swój warsztat wykonawczy doskonali podczas kursów
mistrzowskich prowadzonych przez takich pedagogów, jak: Antoine Tamestit, Tomoko
Akasaka czy Piotr Reichert.
Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego oraz Rektora Akademii Muzycznej
w Katowicach.
Powrót