imię i nazwisko

e-mail

treść zapytania

Rusza kolejna edycja Gruby Sztuki!

Rusza kolejna edycja Gruby Sztuki!

Już po raz piąty w przestrzeniach Kompleksu Sztygarka młodzi adepci sztuki rozpoczną swoje twórcze zmagania.
Interdyscyplinarny Ośrodek Edukacji i Kultury „Gruba Sztuki” to miejsce kreatywnego rozwoju poprzez różnorodne działania kulturalne, rozwijania swoich pasji i spędzania wolnego czasu.
To również idealne miejsce na rodzinne spotkania. Prowadzi, inicjuje i wspiera działania w obszarze     i na pograniczu różnych dziedzin  sztuki: teatru, plastyki, muzyki, literatury, filmu. W postindustrialnej przestrzeni Kompleksu Sztygarka  organizuje warsztaty, koncerty, wystawy, wykłady, spotkania, pokazy, spektakle i konkursy.

Najmłodszym uczestnikom proponujemy:

„Rodzinne Weekendy ze Sztuką” – comiesięczne, sobotnio-niedzielne, twórcze warsztaty z aktywnymi  formami pracy, których celem jest nauka bycia ze sztuką, poznawanie rzeczywistości przez pryzmat sztuki, zabawa i rozwój osobowości.  Zajęcia  sprzyjają rozwijaniu indywidualnego potencjału i kształtowaniu otwartych i odważnych postaw twórczych dzieci w wieku 6 – 12 lat oraz ich opiekunów..

„Śląsko Bajarka” – zajęcia łączą lekcje regionalne z audycją muzyczną. Podczas występu przedstawiane są tradycje Górnego Śląska – pieśni, zwyczaje oraz obrzędy charakterystyczne dla danej pory roku.

„Warsztaty zielnikowe” –  zajęcia edukacyjno-artystyczne, podczas których uczestnicy poznają różne gatunki kwiatów, krzewów i drzew. Stworzone zostaną kompozycje z suszonych kwiatów, traw i liści w formie zielników.

„Nie bójmy się poezji” – zajęcia poetycko-teatralne, podczas których najmłodsi poznają świat poezji. Zostanie stworzona im okazja do poznania sztuki literackiej oraz teatralnej. Zajęcia prowadzone będą przez regionalnych  poetów.

Młodzieży dedykujemy:

Projekt „Gruba Talentów” – będzie to cykl zajęć skierowanych do osób, których zainteresowanie filmem i teatrem wiąże się nie tylko z aktywnym i twórczym spędzaniem swojego wolnego czasu, ale staje się pomysłem na życie i karierę zawodową.

Wykłady i warsztaty „Do dzieła!”,  które przybliżą wybranych mistrzów sztuki dawnej oraz ich dzieła, rozbudzą nowoczesne spojrzenie na sztukę i poprzez sztukę.

„Artystyczne Warsztaty Mistrzowskie” z udziałem zaproszonych twórców będą odkrywaniem tajemnic warsztatu i języka wypowiedzi artystycznej danego twórcy. Będą także okazją do poruszania problemów sztuki najnowszej.

Ruszamy już w marcu!

Zapisy w Recepcji Kompleksu Sztygarka tel.: 32 249 59 92

Zapraszamy!

Powrót