imię i nazwisko

e-mail

treść zapytania

Konkurs filmowy: Nakręcamy Chorzów

Stowarzyszenie SZTYG.art zaprasza młodzież do konkursu „Nakręcamy Chorzów”!

Projekt GRUBA SZTUKI chce zachęcić młodzież do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych i aktywności artystycznej w celu przygotowania krótkiej filmowej opowieści o ludziach, miejscach, obiektach czy wydarzeniach składających się na niepowtarzalność i wyjątkowość Chorzowa oraz jego mieszkańców. Jubileusz 150-lecia nadania praw miejskich Królewskiej Hucie jest okazją do pokazania walorów miasta.

  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, klas 3 gimnazjów oraz uczniów klas ponadgimnazjalnych. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół dwuosobowy.
  • Uczestnicy Konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player. Płyta jest opisana czytelnie, pismem drukowanym: imię i nazwisko (imiona i nazwiska) autora/autorów oraz tytułem filmu za pomocą niezmywalnego markera. Czas projekcji filmu nie może przekraczać 5 minut. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe, np. dokument, reportaż, fabułę, animację, itd., które w sposób pomysłowy i nowatorski ukażą przesłanie Konkursu:

Filmy mogą być wykonane przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery.

Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia (załącznik) należy składać/nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2018 roku na adres:
Stowarzyszenie SZTYG.art
ul. P.Skargi 34 d , 41-500 Chorzów
z dopiskiem na kopercie „Konkurs filmowy”.

Pełen regulamin oraz karta zgłoszeniowa -> Regulamin konkursu filmowego

Powrót