imię i nazwisko

e-mail

treść zapytania

INDUSTRIADA w Sztygarce – sobota 26 września 2020

12:00 – 18:00 Powrót natury pod Szybem Prezydent – wystawa fotograficzna

Wystawa zdjęć z dokumentacji fotograficznej rewitalizacji Szybu Prezydent i jego otoczenia.
Wystawę będzie można oglądać pomiędzy między prelekcjami multimedialnymi.

14:00 – 18:00 Kanarek to the rescue!

Praca górnika w kopalni to zadanie trudne i niebezpieczne. Obecnie istnieje wiele systemów ostrzegania mających zadbać o zdrowie i życie pracujących pod ziemią. Jednakże nie zawsze tak było. Rolę współczesnego czujnika bezpieczeństwa pełnił kiedyś kanarek. Towarzyszył on górnikom pod ziemią, by ostrzegać ich, gdy poziom metanu wzrastał do niebezpiecznej wysokości. W cieniu Wieży Wyciągowej Szybu Prezydent będzie można spotkać (sztucznego) kanarka, posłuchać „jego” śpiewu oraz porozmawiać z postacią z epoki o ważnej roli tego uroczego, żółtego ptaka.

14:00 – 18:00 Pies w tunelu – zawody sprawnościowe

Przemysł korzystał z natury od samego jego początku. A pies towarzyszy człowiekowi w jego codziennych czynnościach od tysięcy lat. Pomaga zarówno w pracy, jak i jest świetnym kompanem w czasie wolnym. Członkowie Klubu Sportowego Hopster wraz ze swymi podopiecznymi pokażą nam jak w ciekawy i aktywny sposób spędzić czas ze swoim psem. Agility to dyscyplina sportowa dla psów, polegająca na ścisłej współpracy psa z przewodnikiem. Psy będą skakać przez przeszkody, pokonywać tunele, nie lada wyzwaniem będą też slalom i huśtawka.
Pomiędzy pokazami zapraszamy wszystkich chętnych ze swoimi czworonogami do spróbowania swoich sił na minitorku agility pod okiem trenerów.
Pokazy o 14.00, 15.00, 16.00 i 17.00.

14:00 – 18:00 Ślady – warsztaty dla dzieci

Czym tak właściwie jest matryca? Uczestnicy warsztatu będą mogli wykonać oryginalną, autorską pracę graficzną z wykorzystaniem różnych śladów zaczerpniętych z natury. Pomożemy wszystkim ciekawskim skorzystać z prasy drukarskiej lub „maszynowym gestem” wykonać rysunek.

14:30 – 16.30 Przemysłowe Alpaki HIT

Zwierzęta od zawsze towarzyszyły pracującym w przemyśle i są nieodrębną częścią historii industrializmu.
Ich wykorzystanie z biegiem lat zmieniło formę. Początkowo konie pomagały nie tylko transportować węgiel na powierzchni, ale i ciężko pracowały pod ziemią, kanarki ostrzegały górników przed śmiertelnym zagrożeniem, a psy jako oddani przyjaciele pomagają do dzisiejszego czasy w najcięższych chwilach. Alpaki to zwierzęta, które z biegiem czasu zaczęto wykorzystywać w przemyśle odzieżowym, który również jest dziedzictwem naszego regionu. Naturalne włosia zastępują sztuczne tworzywa.
Industriada w Sztygarce to nie tylko okazja do spotkania tego niezwykłego zwierzęcia, ale i dotknięcia ściętego runa i czapki z niego wykonanej.

Ze względu na komfort zwierząt możliwe przerwy w dostępie do alpak, by zapewnić im odpoczynek. Te przemiłe stworzenia nie są fankami głaskania, ale zdjęcie z alpaką w cieniu Szybu Prezydent będzie wyjątkową pamiątką ze spotkania natury z przemysłem.

O 14.30 i 15.30 opiekun alpak opowie o ich historii i codzienności życia z alpaką.

14:30, 16.30 Pies na ratunek! – spotkanie

Przemysł korzystał z natury od samego jego początku. A pies towarzyszy człowiekowi w jego codziennych czynnościach od tysięcy lat. Pomaga zarówno w pracy, jak i jest świetnym kompanem w czasie wolnym. Psy ratownicze spełniają się na wielu polach. Ratują z gruzów, lawin, wody, poszukują zaginionych. Na Industriadzie pod Szybem Prezydent w Sztygarce będzie można spotkać się z członkami Sekcji Psów Ratowniczych Silesian Rescue Dogs Team WOPR KATOWICE (Drużyna Śląskich Psów Ratowniczych) wraz z ich czworonożnymi towarzyszami. To znakomita okazja, by poznać pracę tych ratowników i zaobserwować więź człowieka z psem.

Psy będzie można pogłaskać. Spotkania odbędą się o 14.30 i 16.00. Pomiędzy nimi opiekunowie pójdą na spacer z psami, by dać im odpocząć od zgiełku.

14:30, 15.30, 17.00 Życiodajność ruin – prelekcja popularnonaukowa

Multimedialna prelekcja (z muzyką, obrazem i słowem) prowadzona przez dra Jacka Kurka. Krajobraz postindustrialny bogaty jest w ruiny, resztki i odpady. W świecie ubytków i wszelkich pozostałości po wspólnotach ludzkich ich obecności i aktywności natychmiast pojawia się nowe życie. Natura odzyskuje swoje „mienie”. Roślin, krzewy, drzewa porastają opuszczone połacie miast i budowli. Źdźbła traw wkradają się w najmniejsze szczeliny, zwierzęta znajdują bezpieczne schronienie. Bywa, – i to nierzadko, że sam człowiek powraca, by na ruinach budować kolejne siedziby, rekonstruować i odbudowywać zniszczone obiekty, niejednokrotnie nadając im nowe wartości i przeznaczenia. Tą fascynującą historię życia, które silniejsze jest od upadków i katastrof znakomicie ilustruje świat postindustrialnych pozostałości.
O 17.00 odbędą się obie prelekcje: Życiodajność ruin i Powrót natury pod Szybem Prezydent

15.00, 16.00, 17.00 Powrót natury pod Szybem Prezydent

Interesująca prelekcja dotycząca rewitalizacji Szybu Prezydent i jego otoczenia. Po wyburzeniu budynków pokopalnianych natura wróciła na uwolnione miejsce pod Wieżą Wyciągową. Jej pojawienie się było jednak chaotyczne i nie pozwalało na prawidłową koegzystencję człowieka i przyrody. Dopiero właściwie przeprowadzona rewitalizacja umożliwiła udostępnienie terenu pod Szybem Prezydent szerokiej liczbie odwiedzających.
O 17.00 odbędą się obie prelekcje: Życiodajność ruin i Powrót natury pod Szybem Prezydent.

 

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

 

Powrót